11 KMWI – Podsumowanie

Posted on
Rok 2007 otwiera nową perspektywę programowania i realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego finansowanych z środków funduszy strukturalnych, których średnioroczn... Read More

11 KMWI – Prezentacje

Posted on
Prezentacje 11 Konferencji Miasta w Internecie. Jurand Drop Dariusz Dagiel Paweł Gereluj i Jarosław Grzelak Michał Bukowski Leszek Sikorski Adam Olesiuk Dominik Batorski Tomasz Majcherek Jaakko Pan... Read More

11 KMWI – Prelegenci

Posted on
 Prelegenci 11 Konferencji „Miasta w Internecie” Tomasz Affet (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) Maciej Antosiewicz (Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii, Urząd Marsz... Read More

11 KMWI – Patronaty

Posted on
Patronaty 11 Konferencji „Miasta w Internecie”. Patronat honorowy marszałka Sejmu RP Ludwika Dorna   Patronaty medialne      ... Read More

11 KMWI – Sponsorzy

Posted on
Sponsorzy 11 Konferencji „Miasta w Internecie” Platynowy sponsor Złoty sponsor Sponsor Partner   ​... Read More

11 KMWI – Komitet Honorowy

Posted on
Komitet Honorowy 11 Konferencji Miasta w Internecie. dr Grzegorz Bliźniuk (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji) Tomasz Czajkowski  (Prezes Urzędu Zamówień P... Read More