3 KMWI – Patronat

Patronat – 3 Konferencji Miasta w Internecie

  Patronat honorowy
Małgorzata Kozłowska
Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych
Irena Lipowicz
Przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
Maciej Srebro
Minister Łączności Rządu RP
Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
Patronat medialny
Tygodnik  WPROST 
Poznań
Tygodnik  WSPÓLNOTA
Warszawa
Gazeta Wyborcza
Warszawa
Telewizja Polska S.A.
Warszawa
Radio RMF 
Kraków
Magazyn komputerowy CHIP
Wrocław