3 KMWI – Program

Program 3 Konferencji Miasta w Internecie

godz. 15.00

23 Czerwiec – Środa

Uroczyste otwarcie konferencji: Józef Rojek – Prezydent Miasta Tarnowa

Rozstrzygnięcie i wręczenie ZŁOTYCH @ – nagród w konkursie na najlepszy serwis o tematyce rozwoju lokalnego i regionalnego:
Jerzy Kropiwnicki – minister-szef RCSS
Marek Kozak – dyrektor Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Warszawie
oraz Andrzej Sasuła – wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Małopolskiego

Wręczenie nagrody dziennikarzy dla najlepszego serwisu gminnego (miejskiego)

godz. 15.30

I sesja ogólna
GMINA – POWIAT –  WOJEWÓDZTWO W INTERNECIE

Godz. 15.30
Jerzy Kropiwnicki (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa)
Budowa cywilizacji informacyjnej jako filar „Strategii dla Polski do roku 2015”

Godz. 16.00
Maria Ziółkowska
Ochrona prawna adresów internetowych

Godz. 16.30
Wacław Mendys (Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki, Rzeszów)
Prawo w Internecie

Godz. 17.00
Krzysztof Głomb
(Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów)
Polskie gminy i powiaty w sieci – Anno Domini 1999. Rozważania statystyczne

Godz. 17.30
Zbigniew Wachowiec (Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju)
Jastrzębski System Informacyjny jako próba stworzenia internetowego systemu informacji lokalnej.

Godz. 18.00
Mirosław Czekaj (Urząd Miejski w Szczecinie)
Interaktywne narzędzia jawności finansów publicznych – przykład miasta Szczecina

Godz. 18.30
Henryk Gajewski (Centrum Innej Sztuki, Amsterdam)
„Polacy i Polacy – Internetowy dyskurs”. Wykorzystanie Internetu w komunikacji pomiędzy Polakami w Polsce i Polakami za granicą.

godz. 21.00

Koncert „na sianie”
Zespół BRAThANKI

24 Czerwiec – Czwartek

godz. 9.30

II sesja ogólna
PRAKTYCZNY INTERNET
– DOŚWIADCZENIA ADMINISTRACJI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Godz. 9.30
Rafał Maciejewicz (Solidex S.A., Kraków)
Techniczne i organizacyjne aspekty budowy nowoczesnego systemu teleinformatycznego

Godz. 10.00
Javier Ossandon (ELANET, Rzym – Włochy)
Rozwój społeczeństwa informacyjnego – problemy strategiczne administracji lokalnej i regionalnej
– możliwości współpracy międzynarodowej

Godz. 10.45
Bruno Peeters (Telepolis Antwerp, Antwerpia – Belgia)
Społeczeństwo informacyjne w Antwerpii – perspektywa polityczna

Godz. 11.30
Frantisek Dohnal (Związek Gmin i Miast Czeskich, Praga – Czechy)
Czeskie gminy a rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Niektóre projekty na rzecz społeczeństwa informacyjnego Związku Gmin i Miast Czeskich oraz rządu Republiki Czeskiej. Najlepsze serwisy samorządowe.

Godz. 12.15
Imre Santa (Delegatura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. Gospodarki Państwowej i Informatyki, Salgotaraarjan – Węgry)
Projekt „Inteligentnego Regionu” w województwie Nograd (Węgry)

godz. 12.00

Kuluary: Konferencja prasowa

godz. 14.30

III sesja ogólna
PRAKTYCZNY INTERNET
– POLSKA CYBERGMINA PRZEŁOMU WIEKÓW

Godz. 14.30
Ks. Józef Kloch (Fundacja OPOKA)
Autorytety o Internecie

Godz. 15.00
Krzysztof Markiewicz (Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa)
Telepraca – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Godz. 15.20
Ryszard Wojtaszek (Polska Telewizja Kablowa, Warszawa)
Internet w szerokopasmowej sieci telewizji kablowej

Godz. 15.40
Daniel Opolski (PTK Centertel, Warszawa)
Usługi bankowe zintegrowane z telefonią komórkową

Godz. 16.00
Paweł Tomczak (Związek Gmin Wiejskich RP, Warszawa)
Elektroniczne Forum Gmin Wiejskich

Godz. 16.20
Lidia Kozłowska (NETIA Telecom, Warszawa)
Efektywny dostęp do zasobów Internetu – perspektywa operatora telekomunikacyjnego

Godz. 16.40
Obrady zespołów tematycznych:

I. Zespół ds. samorządowych baz danych – Systemu Informacji Publicznej
Moderator: Józef Orzeł (Municipium S.A. , Warszawa)

II. Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego
Moderator: Jacek Niwicki (ACK Cyfronet-AGH, Kraków)

Godz. 18.00
Dyskusja panelowa:
Jak zbudować nowoczesny krajowy system informacji dla obywatela?

 

Dyskusja panelowa
Jak zbudować ogólnokrajowy system informacji dla obywatela w oparciu o inicjatywy samorządów
i wykorzystanie sieci Internet?
Prowadzenie: Jerzy Supel (IPPT PAN, Warszawa)

25 czerwca – Piątek

godz. 9.30

CZAS SPOŁECZEŃSTWA  INFORMACYJNEGO
część I

Godz. 9.30
Leszek Wroński (KAPSCH Telecom Sp. z o.o., Oddział Kraków)
Prezentacja oferty firmy KAPSCH dla administracji lokalnej

Godz. 10.00
Krzysztof Król (webmaster serwisu www.wspolnota.org.pl), Krzysztof Mikulski (Municipium S.A., Warszawa)
Samorząd w społeczeństwie informacyjnym – wizja serwisu
Samorządowa Brama do Internetu – system pomocy prawmnej dla samorządów

Godz. 10.30
Tomasz Potkański (United States Agency for International Development, Warszawa)
Pomoc USAID dla rozwoju samorządowego Internetu w Polsce 1997-99.

Godz. 11.00
Dariusz Kupiecki (Forum Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej)
Społeczeństwo informacyjne w pracach grupy ekspertów przy Komisji Europejskiej

Godz. 11.30
Andrzej Siemaszko (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa)
Problematyka społeczeństwa informacyjnego w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej

godz. 12.00

Forum dyskusyjne – opracowanie projektu dokumentu końcowego konferencji

godz. 14.30

V sesja ogólna
CZAS SPOŁECZEŃSTWA  INFORMACYJNEGO
część 2

Godz. 14.30
Małgorzata Kozłowska (Komitet Badań Naukowych, Warszawa)
Rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce w kontekście wdrożenia idei
globalnego społeczeństwa informacyjnego

Godz. 15.00
Maciej Srebro (Ministerstwo Łączności, Warszawa)
Społeczeństwo informacyjne a infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce

Godz. 15.30
Leszek Burzyński (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa)
Wizja bezpiecznego korzystania z sieci Internet przez jednostki organizacyjne administracji rządowej

Godz. 16.00
Janusz Król (Szkoła Administracji Samorządowej SA, Warszawa)
Serwis „Nowe prawo samorządowe” w Internecie jako element promocji reform ustrojowych państwa

Godz. 16.30
Jerzy Dałek (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Projekt „pracownia internetowa w każdej gminie”

Godz. 17.00
Panel polityków
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście strategii dla kraju
Udział biorą m.in: Krzysztof Janik (SLD), Krzysztof Oksiuta (AWS), Andrzej Potocki (UW), Grażyna Staniszewska (UW)

Godz. 18.00
Przyjęcie dokumentu końcowego konferencji

Godz. 18.30
Uroczyste zakończenie konferencji

Od 20.30 -Bal Internauty.

26 Czerwca – Sobota – Wycieczka do Krynicy Górskiej