10 KMWI – Prelegenci

 Prelegenci 10 Konferencji „Miasta w Internecie”

dr Dariusz Adamski
[Adiunkt; Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]

Wojciech Arkuszewski
[Doradca Prezesa Polkomtel S.A.]

Marek Barszczyński
[Kierownik Działu Sprzedaży e-Produktów i e-Usług; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.]

Paweł Basaj
[Architekt rozwiązań software’owych w dziale oprogramowania IBM Polska]

Andrzej Bassara
[Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu]

Edwin Bendyk
[Publicysta; Tygodnik Polityka]

Michał Bernaczyk
[Doktorant; Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]

dr Grzegorz Bliźniuk
[Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Agnieszka Boboli
[Dyrektor ds. Sprzedaży w Sektorze Administracji Publicznej; Sun Microsystems]

Michał Bukowski
[Redaktor Naczelny BIP; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa
[prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Śląskiej]

Grzegorz Fiuk
[Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów; MSWiA]

dr inż. Olaf Gajl
[Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego]

Krzysztof Głomb
[Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”]

dr Michał Goliński 
[Kierownik Zakładu Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego w Katedrze Informatyki Gospodarczej, SGH]

Andrzej Gontarz
[Dziennikarz; tygodnik Computerworld]

Leszek Hajkowski
[Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych; Polkomtel S.A.]

dr inż. Wacław Iszkowski
[Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji]

dr Krzysztof Janik
[Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]

Michał Jaworski
[Dyrektor ds. Oprogramowania Komercyjnego; Microsoft Sp. z o.o.]

prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
[prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej]

Sławomir Kosieliński
[Dziennikarz; Tygodnik Computerworld]

Krzysztof Król
[Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Grupy Prokom Software S.A.]

Michał Kruczkowski
[Key Account Manager; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.]

Jarosław Majchrzak
[Dyrektor Projektu CEPiK, Softbank S.A.]

Jarosław Morawski
[Kierownik ds. Sprzedaży, Sektor Publiczny; Ericsson Sp. z o.o.]

Wojciech Murawski
[Kierownik Zespołu Sprzedaży i Rozwoju Projektów Teleinformatycznych i VAS w Departamencie Klientów Korporacyjnych, Polkomtel S.A.]

Jarosław Ogorzałek
[Koordynator Polskiej Platformy Technologii Informatycznych]

dr Zbigniew Olejniczak
[Przewodniczący Rady Informatyzacji, dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej]

prof. dr hab. Józef Oleński
[Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego]

Zbigniew Olesiak
[Kierownik ds. Produktu Usług Transmisji Danych; Polkomtel S.A.]

Wiesław Paluszyński
[Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego]

Wojciech Pelc
[Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych; Urząd Miasta Poznania]

Przemysław Piasta
[Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego]

Piotr Popiel
[Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach]

Wojciech Sadowicz
[Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

Andrzej Sasuła
[Wicemarszałek Województwa Małopolskiego]

dr Andrzej Siemaszko
[Doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE]

Tomasz Sieradz
[Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego]

Przemysław Skałecki
[Kierownik projektu KSI ZUS w Prokom Software S.A.]

Marek Sokołowski
[Software Solution Specialist; Sun Microsystems]

dr Jerzy Supel
[Kierownik Laboratorium Komputerowego; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN]

prof. Bolesław Szafrański
[Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki; Wojskowa Akademia Techniczna]

Irena Szatybełko
[Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz w Urzędzie Miasta Częstochowy]

prof. Grażyna Szpor
[Kierownik Katedry Prawa Informatycznego; Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego]

Małgorzata Snarska-Świderska
[Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE]

Artur Tracz
[Kierownik ds. Sprzedaży; Ericsson Sp. z o.o.]

Paweł Walczak
[Bussiness Development Manager w Dziale Sektora Publicznego; Microsoft Sp. z o.o.]

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
[Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej]

Marek Wiśniewski
[Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu]

dr Kajetan Wojsyk
[Wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”]

Dariusz Woźniak
[Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

 

organizatorzy

  

 
 

 

Posted in 10