2 KMWI

2 Konferencja Miasta w Internecie

Tegoroczna II Konferencja „Miasta w Internecie” – podobnie jak w roku minionym – stanowiła największe w kraju forum wymiany doświadczeń i oczekiwań związanych z wykorzystaniem Internetu przez samorządy, urzędy gmin, miejskie służby informacyjne i promocyjne, a także w praktyce służb informatycznych.

Druga edycja konferencji była merytoryczną kontynuacją pierwszego spotkania ponad dwustu samorządowych Internautów i osób zainteresowanych rozwojem zastosowań internetowych w gminach.

Dynamiczny rozwój polskiego Internetu i ważne dlań inspiracje płynące ze środowisk samorządowych potwierdziły potrzebę organizacji II Konferencji. W jej programie znalazły się prezentacje nowoczesnych technologii wspomagających pracę managementu samorządowego i urzędów gmin oraz poświęcone miejskim sieciom teleinformatycznych (MAN).

Organizatorzy wystosowali zaproszenia do udziału w II Konferencji „Miasta w Internecie” do przedstawicieli środowisk samorządowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów, członków zarządów gmin, radnych, przewodniczących rad gmin) i administracji rządowej, twórców serwisów i baz danych, webmasterów i projektantów gminnych serwisów WWW, a także przedstawicieli firm specjalistycznych oferujących gminom nowoczesne usługi z wykorzystaniem Internetu i informatycznych technologii gromadzenia oraz przetwarzania danych.

Ważnym elementem programowym II Konferencji „Miasta w Internecie” był opracowany w ramach II Krajowego Kongresu Samorządu Terytorialnego blok wystąpień dotyczących problematyki rozwoju komputeryzacji i zastosowań technologii teleinformatycznych. Kongres odbędzie w jesienią br. w Krakowie.

Jednym z ważniejszych efektów II Konferencji „Miasta w Internecie” stał się wypracowany w okresie od marca do czerwca br oraz dopracowywany w trakcie konferencji dokument „Społeczeństwo informacyjne a Internet – rekomendacje środowiska samorządowego dla władz państwa”.