KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMITET ORGANIZACYJNY
 

Kazimierz Barczyk Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP
przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich
Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa
Jan Maciej Czajkowski Wiceprezydent Zgierza, wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich
Olgierd Dziekoński prezes Agencji Rozwoju Komunalnego
Krzysztof Głomb dyrektor programowy konferencji
Józef Orzeł prezes Municipium S.A.
Jerzy Supel kierownik laboratorium komputerowego Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
Jan Wieczorkowski dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Małopolski
Janusz Wiśniewski wiceprezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A.
Tomasz Potkański Local Government Project Specialist – United States Agency for International Development
Marek Trznadel Development Alternatives Incorporation
Posted in 2ga