11 KMWI – Komitet Honorowy

Komitet Honorowy 11 Konferencji Miasta w Internecie.

dr Grzegorz Bliźniuk
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Tomasz Czajkowski 
(Prezes Urzędu Zamówień Publicznych)

prof. Janusz Czapiński
(Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski)

dr inż. Olaf Gajl
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

prof. Michał Kleiber
(Prezes Polskiej Akademii Nauk)

Janusz Majcher
(Burmistrz Zakopanego)

Andrzej Gąsienica Makowski 
(Starosta Tatrzański)

Andrzej Mucha
(Wicewojewoda Małopolski)

Marek Nawara
(Marszałek Województwa Małopolskiego)

dr Jan Olbrycht
(Poseł do Parlamentu Europejskiego)

dr Javier Ossandon
(Prezydent ELANET – European Local Authorities’ Telematic Network, Włochy)

Joanna Kluzik – Rostkowska
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej)

dr Andrzej Siemaszko
(Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych)

Adam Struzik
(Marszałek Województwa Mazowieckiego)

prof. Bolesław Szafrański
(Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna)

prof. Roland Traunmueller
(Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej, Uniwersytet w Linzu, Austria)

prof. Kazimierz Wiatr
(Senator RP, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP)

 
Posted in 11