11 KMWI – Prelegenci

 Prelegenci 11 Konferencji „Miasta w Internecie”

Tomasz Affet
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Maciej Antosiewicz
(Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Dominik Batorski
(Adiunkt w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Tomasz Białobłocki
(Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. UE, Telekomunikacja Polska S.A.)

Agnieszka Boboli
(Dyrektor ds. Sprzedaży w Sektorze Administracji Publicznej w Sun Microsystems)

Dr inż. Dariusz Bogucki (w zastępstwie Paweł Gereluk, Jarosław Grzelak)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rejestrów, szef Programu PESEL2, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Christian Bonfré
(Urząd Miasta Svenljunga, Szwecja)

Michał Bukowski
(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Maksymilian Bylicki
(I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.)

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
(Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)

Borys Czerniejewski
(Dyrektor Techniczny w Instytucie Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o.)

Dariusz Dagiel
(Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Jurand Drop
(DG Społeczeństwo Informacyjne i Media, Komisja Europejska)

Andrus Freienthal
(Przewodniczący Rady Miasta Tamsalu, Estonia)

Dr inż. Olaf Gajl
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Krzysztof Głomb
(Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, prezydent ELANET)

Arkadiusz Godlewski
(Wiceprezydent Miasta Katowice)

Mariusz Jarzębowski
(Platform Strategy Manager, Microsoft Polska)

Krzysztof Kardaś
(Członek Zarządu Prokom Software S.A.)

Paul Kilner
(Head of Business Relationship Management, Delivery and Transformation Group, Cabinet Office, Wielka Brytania)

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
(Prezes Polskiej Akademii Nauk)

Dr Sławomir Kopeć
(Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Sławomir Kosieliński
(Dziennikarz, Tygodnik „Computerworld”)

Artur Krawczyk
(Sekretarz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”)

Krzysztof Król
(Wicedyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Prokom Software SA)

Zbigniew Kuczerowski
(Dyrektor Departamentu Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Alcatel-Lucent Polska)

Ingo Kurth
(Członek rady powiatu Osterholtz, Niemcy)

Władysław Marek Lasocki
(Wójt Gminy Osieck)

Zdzisław Ludwin
(Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy)

Jacek Łęgiewicz
(Lider Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów – KROS)

Grzegorz Mach
(Telefonia Dialog SA)

Wojciech Magdoń
(Urząd Miasta Tarnowa)

Tomasz Majcherek
(Szef Działu sprzedaży dla sektora publicznego oraz rozwiązań dla przedsiębiorstw, Ericsson Sp. z o.o.)

Jerzy Miller
(Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)

Monika Mizielińska – Chmielewska
(Szef Centrum Komunikacji Medialnej)

Mats Nermark
(projekt i-COIN, Szwecja)

Dr Jan Olbrycht
(Deputowany do Parlamentu Europejskiego)

Dr Adam Oleksiuk
(Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Dr Javier Ossandon
(Honorowy Prezydent ELANET)

Marcin Ozurkiewicz
(Centrum Innowacji Microsoft Polska w Łodzi)

Wiesław Paluszyński
(Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego)

Jaakko Panula
(Federation of Municipalities for Economic Development, Finlandia)

Dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz
(Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II)

Wojciech Pelc
(Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta Poznania)

Ramon Penagaricano
(Sekretarz Generalny IT4ALL)

Władysław Piskorz
(Szef Wydziału ds. Akcji Innowacyjnych, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej)

Kazimierz Rakowski
(Wójt Gminy Klembów)

M. Merce Rovira Regas
(Uniwersytet w Gironie, Hiszpania)

Elisabeth Rumińska
(Prezes Eutelsat SA)

Karin Nygard Skalman
(Dyrektor Generalny Fiber Optic Valley, Szwecja)

Dr Andrzej Siemaszko
(Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE)

Dr Leszek Sikorski
(Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Rosi Somerville
(IDEA, Wielka Brytania)

Jakub Staniewicz
(Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)

Wiesław Starowicz
(Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa)

Agnieszka Suska – Buława
(Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Krzysztof Szubert 
(Przewodniczący Komisji ds. Informatyki i Telekomunikacji Business Centre Club)

Dr Ryszard Ścigała
(Prezydent Miasta Tarnowa)

Juhani Talvela
(University of Applied Sciences, Finlandia)

Prof. Roland Traunmueller
(Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej, Uniwersytet w Linzu, Austria)

Mariusz Ulicki

(Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)

Arvydas Urbis
(Przewodniczący Gminy Karkle, powiat Kłajpeda, Litwa)

Emmanuel Vandamme
(Menedżer w Observatoire des Territoires Numériques, Francja)

Halina Wawruch
(Wójt Gminy Żabia Wola)

Piotr Wawrzynów
(Dyrektor Pionu Strategii i Marketingu Telefonii Dialog)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr
(Senator RP, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP)

Roman Wojciechowski
(Kierownik Zespołu Serwisu Samorządowego PAP)

Piotr Wojczys
(p.o. Dyrektora Biura Informatyki, Urząd Miejski w Gdańsku)

Dr Kajetan Wojsyk
(Informatyk Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy, wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”)

Dariusz Woźniak
(Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)

Marcin Zawisza
(Główny specjalista w Wydziale Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi)

Arkadiusz Złotnicki
(Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”)

Posted in 11