14 KMWI – Podsumowanie

Blisko 400 gości 14. Konferencji „Miasta w Internecie”  debatowało w dniach 23-25 czerwca 2010r. m.in. o cechującym większość dorosłych Polaków braku kompetencji cyfrowych i o nieefektywnym wydatkowaniu środków unijnych na projekty teleinformatyczne, a także o niedostosowaniu polskiego systemu edukacji do skutecznego i powszechnego korzystania z rozwiązań ICT.

W gorących debatach uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP – wiceministrowie: Magdalena Gaj (Ministerstwo Infrastruktury) Piotr Kołodziejczyk (MSWiA) i Dariusz Bogdan (Ministerstwo Gospodarki), a także Anna Streżyńska – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.       

Polacy nie dostrzegają korzyści i ułatwień wynikających z wdrożeń systemów informatycznych. W działaniach władz publicznych tkwi systemowy błąd, skutkujący niską skutecznością i efektywnością tych inwestycji  – napisano w memoriale pokonferencyjnym, zawierającym główne postulaty i rekomendacje kilkunastu ogólnopolskich organizacji, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dokument ten skierowany zostanie do najwyższych władz państwa, wraz z postulatem dokonania istotnych zmian w modelu zarządzania e – rozwojem Polski.

Posted in 14