14 KMWI – Złota@ 2010

Złota@ 2010 – 14 Konferencji Miasta w Internecie

Laureaci dwunastej edycji konkursu Złota@ 2010
Samorządowy Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

W kategorii Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji
laureatami nagrody zostały następujące urzędy administracji samorządowej:

  • w kategorii gmin: Urząd Gminy w Dobrczu
  • w kategorii miast: Miasto Jasło
  • w kategorii dużych miast: Urząd Miasta Poznania
  • w kategorii powiatów: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

 

W kategorii Polski Region – Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
laureatem został

  • Urząd Marszałkowski w Łodzi 

W kategorii Samorządowy Lider Projektów Szerokopasmowego Dostępu do Internetu
[pod patronatem UKE] laureatem został

    • Urząd Miasta Krosna