15 KMWI – Podsumowanie

Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– Bronisława Komorowskiego

Za nami 15. Konferencja „Miasta w Internecie”. Przez trzy dni, ponad 400 uczestników z całej Polski dyskutowało na ważne dla e-rozwoju Polski tematy. W tym czasie odbyły się cztery sesje plenarne, kilkanaście seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów i debat. Byliśmy świadkami ważnych wykładów, śmiałych deklaracji i ostrych polemik.

Nie zawiedli uczestnicy. Jak zwykle spotkaliśmy się w gronie samorządowych decydentów, przedstawicieli administracji regionalnej związanych z e-rozwojem i wdrażaniem projektów teleinformatycznych, reprezentantów administracji centralnej, informatyków samorządowych i środowiska naukowego wspierającego swoją wiedzą realizatorów projektów ICT.

Konferencję zdominowały trzy tematy:

  1. rozwój i zaawansowanie inwestycji teleinformatycznych finansowanych z budżetu unijnego na lata 2007-2013;
  2. edukacja cyfrowa” i zapobieganie wykluczeniu z tego świata;
  3. problemy z wdrażaniem i korzystaniem z usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną

Debaty i dyskusje strategiczne

Trzydniowe spotkanie potwierdziło, że obawy o stan realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych z budżetu unijnego są jak najbardziej uzasadnione. Ze strony przedstawicieli administracji rządowej obecnych na konferencji padły zapewniania o intensyfikacji wydatkowania pieniędzy, których w cztery lata powinniśmy wydać ok. 1,5 mld Euro.

Jesteśmy gotowi z dokumentem „Polska 2030 – Trzecia Fala Nowoczesności”.  Chcemy rozpocząć debatę nad tym projektem – co dla przyszłości i rozwoju Polski jest kluczowe – ogłosił podczas konferencji dr Michał Boni, jeden z doradców Prezesa Rady Ministrów. Według niego, trzy główne filary rozwoju Polski to: innowacyjność (by budować nowe przewagi konkurencyjne, oparte o kapitał intelektualny, czyli o kapitał społeczny), terytorialne równoważenie rozwoju oraz efektywność .

Konieczność rządowego wsparcia projektu budowy sieci szerokopasmowej w Polsce dostrzega prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. – Budowa sieci szerokopasmowych w Polsce wyłącznie siłami samorządu nie uda się. Nauczmy się działać w strategii „win-win”, w której, mówiąc kolokwialnie, partnerzy (rząd, samorządy, firmy IT – red.), nie patrzą sobie w kuchni w garnki, ale wspólnie biesiadują przy bogato zastawionym stole – przekonywała uczestników 15. KMWI [zobacz: film].

Budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego zostało zaakcentowane jeszcze mocniej. – Potrzeba nam nie papierowych, a działających rozwiązań prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zamówień przedkomercyjnych. To szczególne zadanie i dla rządu i dla parlamentu – argumentowała przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE.

Przyspieszenie, o którym wspominał dr Michał Boni, oparte ma być o trzy „turbo-doładowania”, czyli wykorzystanie potencjału rozwojowego dużych miast (50 proc. PKB Polski pochodzi z 10 największych miast kraju), cyfryzację (społeczeństwo już jest informacyjne, ale rząd ciągle analogowy) oraz aspiracje młodych (technicznie szybko możemy odrobić zaległości e-modernizacyjne, wykorzystując wiedzę i kompetencje młodych).

Jeśli sektor ICT byłby krajem, byłby on wielki jak Hiszpania i rozwijał się szybko, jak Brazylia – podkreślał ważność debaty nad cyfryzacją Polski dr Detlef Eckert, dyrektor wydziału „Koordynacja polityki i strategia” Dyrekcji Generalnej „Społeczeństwo informacyjne i media” Komisji Europejskiej. Jego zdaniem, obecnie sektor ICT w Polsce jest mocniejszy niż sektor górnictwa a w 2015 roku będzie silniejszy niż branża energetyczna .

Niezwykle burzliwe były obrady „szerokopasmowego okrągłego stołu”, którego uczestnicy spierali się w wielu miejscach, ale zgodni byli co do jednego – nie chodzi tylko o wydanie unijnych pieniędzy, ale – przede wszystkim – o racjonalizację tych wydatków. – Aby to osiągnąć konieczne jest jednak podniesienie cyfrowych kompetencji Polaków – przekonywał Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Dlatego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu było drugim z wiodących tematów Konferencji. To uzasadnione, gdyż według badań CBOS tylko 6 procent osób powyżej 65 roku życia i 23 procent w wieku 55-64 korzysta z Internetu.

To wielkie negatywne obciążenie polskiej gospodarki i skaza na obrazie rozwoju dużego kraju w środku Europy. Dlatego zaangażowałam się w akcję „Polska Cyfrowa Równych Szans”, która stawia sobie za cel wprowadzenie przedstawicieli generacji „50+” w cyfrowy świat – zadeklarowała prof. Hübner. – Spróbujmy powołać do życia, wspólnie z władzami województw inicjatywę regionalnych warsztatów innowacyjnego e-rozwoju, w trakcie których wypracowalibyśmy twórcze i oryginalne koncepty projektów wykorzystujących teleinformatykę dla celów modernizacyjnych. Ja również, z wielką przyjemnością się w nią włączę – zachęcała uczestników Konferencji.

W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano rolę motywacji w zachęcaniu do korzystania z udogodnień cyfrowego świata. – Według ostatnich badań przeciętny użytkownik Internetu w Polsce oszczędza obecnie nawet do 2,5 tys. zł dzięki zakupom on-line i dokonywaniu płatności on-line – przekonywał dr Detlef Eckert. Czy w średniozamożnym kraju znajdzie się lepsza motywacja?

Bardzo gorący przebieg miała także dyskusja na temat przyszłości polskiej szkoły. Jej uczestnicy nie mogli długo dojść do porozumienia, spierając się nie tylko, co do ogólnych wizji polskiej e-oświaty, ale także szczegółów: kompetencji nauczycieli, czy sposobów umiejętnego wykorzystywania narzędzi, które mają trafić do rąk uczniów.

Sporo miejsca podczas konferencji poświęcono problemom z wdrażaniem i korzystaniem z usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Swoistej „wiwisekcji” poddano Elektroniczną Platformę Usług Publicznych – e-PUAP. Według Zbigniewa Olejniczaka, dyr. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, w ostatnich 12 miesiącach udały się trzy ważne przedsięwzięcia. – To nowy interfejs użytkownika, wykorzystanie katalogu zdarzeń życiowych, tak, aby każdy mógł znaleźć na e-PUAP-ie te sytuacje, które go najczęściej oraz uruchomienie profilu zaufanego – przekonywał.

Działania te mają obniżyć koszty komunikacji z administracją, tak aby stała się ona łatwa i wygodna. – Milion Polaków rozliczyło się w tym roku z fiskusem przez Internet. Jeśli w ciągu 12 miesięcy tylu użytkowników korzystałoby z e-PUAP-u byłoby całkiem nieźle – mówi Zbigniew Olejniczak.

Przeciwstawny pogląd przedstawił Jan Gorski, prezes firmy Plum-Web Solutions. –  W ostatnim roku zrobiono wiele by system działał sprawnie, ale nasz test e-PUAP-u (z udziałem: studentki, mężczyzny w wieku 39 lat oraz emerytki – red.) pokazał wiele prostych błędów. System ma też sporo większych błędów, jak na przykład sugerowanie usług, które są niedostępne – argumentował.

Uczestnicy „wiwisekcji e-PUAP-u zgodni byli, co do jednego – bez spójnej wizji rozwoju administracji, w tym e-PUAP-u, nie da się stworzyć e-administracji a wydatki środków publicznych  dziś ponoszone na wdrażanie systemów w urzędach są adresowane w próżnię i często nie mają racjonalnego uzasadnienia.

Podczas Konferencji odbył się także „Dyskusyjny Kocioł Polityczny” z udziałem przedstawicieli wszystkich partii obecnych w polskim parlamencie. Dyskusję prowadził Edwin Bendyk z Polityki i  Igor Janke z „Rzeczpospolitej” .

Materiały pokonferencyjne

15. Konferencja „Miasta w Internecie” przeszła do historii. Bardzo bogate materiały pokonferencyjne (pliki audio, video, prezentacje, zdjęcia) są już dostępne na naszej stronie konferencyjnej oraz stronie na Facebooku (www.facebook.com/miastawinternecie). Zapraszamy do komentowania i przedłużenia zakopiańskich dyskusji.

Równocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, gościom, sponsorom, partnerom i patronom medialnym. Bez was nie udałoby się nam przygotować tak atrakcyjnego programu. A już za

rok…

Wraz z zakończeniem Jubileuszowej Konferencji „Miasta w Internecie”, zamykamy pewien etap w historii naszych corocznych spotkań w stolicy polskich gór. Po 11 latach i dwunastu konferencjach, żegnamy się z Zakopanem.

Za rok zaprosimy Państwa do Gdańska!
16 KMWI odbędzie się w czerwcu 2012r.

Już teraz cieszymy się na ponowne spotkanie w gronie ekspertów i burzliwe dyskusje na temat przyszłości naszego kraju i jego miejsca w Europie. Bo, jak powiedziała prof. Danuta Hübner: Bez konferencji Miasta w Internecie trudno wyobrazić sobie polską debatę o cyfrowej transformacji kraju.

Zobacz: Prezentacja multimedialna Gdańska:

Jesteśmy też na

Facebooku…

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB. Tych, którzy nie byli w Zakopanem zachęcamy do prześledzenia „relacji na żywo” z konferencji. Zamieszczaliśmy na bieżąco informacje z różnych konferencyjnych wydarzeń. Komentowaliśmy najważniejsze fakty. Prezentowaliśmy ciekawe opinie. Kilkanaście postów dziennie… Zapraszamy!

Posted in 15