9 KMWI – Prelegenci

Prelegenci 9 Konferencji Miasta w Internecie.

Edwin Bendyk 
  [Tygodnik Polityka]

dr Grzegorz Bliźniuk
  [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Agnieszka Boboli      
   
[Sun Microsystems]

dr Dariusz Bogucki 
  [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Anna Bokina
  [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]

Maxymilian Bylicki
  [Urząd Miasta Stołecznego Warszawy]

Borys Czerniejewski 
  [Infovide S.A.]

Marcin Fijałkowski 
  [Ministerstwo Gospodarki]

Michał Fuchs 
  [Urząd Miasta Rybnika]

Krzysztof Głomb
  [Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

dr Michał Goliński 
  [Szkoła Główna Handlowa]

dr Marek Hołyński 
  [Telewizja Polska S.A.]

dr Krzysztof Janik
  [Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]

Michał Jaworski 
  [Microsoft Polska]

Arkadiusz Konieczny 
  [Bull Polska]

Artur Kolesiński
  [Telekomunikacja Polska S.A.]

Sławomir Kosieliński
  [Tygodnik Computerworld]

Wojciech Kowalczyk 
  [Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych]

Krzysztof Król 
  [Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji]

prof. Michał Kulesza 
  [Uniwersytet Warszawski]

Kamil Kurowski 
  [Microsoft Polska]

Jacek Kuźmicki 
  [Cisco Systems]

Witold Kuźnicki 
  [Techmex S.A.]

Jarosław Mojsiejuk 
  [Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji]

dr Ferdynand Morski 
  [Śląski Związek Gmin i Powiatów]

Jacek Nawrot 
  [Bull Polska]

Jerzy Nowak
  [SPIN S.A.]

Sławomir Nowak 
  [Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego]

dr Jan Olbrycht
  [Parlament Europejski] 

prof. Józef Oleński 
  [Uniwersytet Warszawski]

Leszek Olszewski 
  [Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego]

dr Józef Orzeł 
  [Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

Wiesław Paluszyński 
 
[Polskie Towarzystwo Informatyczne]

Wojciech Pelc
  [Urząd Miasta Poznania]

Piotr Popiel 
  [Urząd Miejski w Gliwicach]

Marek Sokołowski 
  [Sun Microsystems]

prof. Bolesław Szafrański 
  [Wojskowa Akademia Techniczna]

Andrzej Sztokfisz 
  [Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego]

dr Jerzy Supel 
 
[Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN]

Patryk Świrski 
  [Urząd Miasta Tychy]

prof. Ryszard Tadeusiewicz
  [Akademia Górniczo-Hutnicza]

Paweł Tomczak 
  [Związek Gmin Wiejskich RP]

dr Jarosław Tworóg 
  [Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji]

dr Paweł Węgrzyn 
  [Uniwersytet Jagielloński]

dr Kajetan Wojsyk
  [Urząd Miasta Częstochowy]

Dariusz Woźniak 
  [Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

Arkadiusz Złotnicki 
  [Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”]

Posted in 9ta