5 KMWI – Podsumowanie

Podsumowanie 5 Konferencji Miasta w Internecie​

W Zakopanem zakończyła się V konferencja „Miasta w Internecie”. Pod Giewontem rozmawiano głównie o rozwoju technologii komunikacji i informacji wspierających demokrację i administrację lokalną.

W administracji publicznej oraz sektorze komunalnym pracuje w Polsce ponad 1,2 miliona osób. „Miasta w Internecie” to konferencja właśnie dla nich. W tym roku dyskusje, prezentacje i referaty, a także warsztaty i szkolenia koncentrowały się wokół kwestii związanych z eDemocracy, internetem oraz innymi narzędziami, które mogą usprawnić pracę urzędów, zbudować więź zaufania między władzą a obywatelem, a także przyczynić się do większej transparentności władzy na każdym szczeblu jej funkcjonowania. – „Pragnę wyrazić swoje zadowolenie, że samorządy podejmują wysiłek zmierzający do zbudowania społeczeństwa informacyjnego, ponieważ to właśnie będzie miarą naszej nowoczesności. Nieobecność przesunie nas na obrzeża cywilizacji. Mamy duże szanse aby uniknąć luki cywilizacyjnej w obszarze informatyki” – napisał w liście do uczestników zakopiańskiej konferencji prezydent RP Aleksander Kwaśniewski

Gminy w Internecie

Jak co roku z dużym zainteresowaniem oczekiwano na prezentację statystki zasobów polskich gmin i powiatów w Internecie. Analiza danych wykazała, że prawie połowa polskich gmin (48,6 proc.) i prawie trzy czwarte powiatów posiada swoje serwisy internetowe. Liderzy internetowego samorządu w ujęciu regionalnym to województwa: opolskie (93 proc. gmin jest obecne w sieci), małopolskie (72,6 proc.) i śląskie (66,1 proc.). Outsiderzy: łódzkie (26,5 proc.) i podlaskie (28 proc.)

Posted in 5ta