5 KMWI – Organizatorzy

Organizatorzy – 5 Konferencji Miasta w Internecie.

Organizatorzy V konferencji Miasta w Internecie:

 • Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Tarnów

 • Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, Kraków
 • Krajowy Punkt Kontaktowy 5 Programu Ramowego UE – IPPT PAN, Warszawa

 • Municipium S.A., Warszawa

 • Starostwo Powiatu Tatrzańskiego, Zakopane

 • Marszałek Województwa Małopolskiego

Komitet honorowy

 • Kazimierz Barczyk – poseł na Sejm RP, przewodniczący Federacji Związków Gmin i Powiatów RP

 • Andrzej Gąsienica-Makowski – starosta Powiatu Tatrzańskiego

 • Sławomir Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności

 • Małgorzata Kozłowska – podsekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych

 • Tomasz Michalak – dyrektor Biura Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Kancelarii Prezydenta RP

 • Józef Orzeł – prezes Polskiego Forum Społeczeństwa Informacyjnego

 • Javier Ossandon – prezydent European Local Authorities Telematic Network Initiative

 • Andrzej Siemaszko – dyrektor KPK 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej

 • Walter Wenzel – dyrektor generalny CEMR

Komitet organizacyjny

 • Maxymilian Bylicki – ekspert IST, doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego

 • Krzysztof Głomb – dyrektor konferencji

 • Adam Kępa – ekspert IST, Netia TELEKOM S.A.

 • Krzysztof Król – ekspert IST, dziennikarz WPROST

 • Krzysztof Król-Łęgowski – kierownik referatu promocji Starostwa Powiatu Tatrzańskiego

 • Krzysztof Mikulski – wiceprezes SMWI, kierownik projektów w Wirtualnej Polsce

 • Andrzej J. Piotrowski – ekspert IST, Centrum im A. Smitha

 • Jerzy Supel – wicedyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 5 Programu Ramowego UE

 • Jan Wieczorkowski – członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 • Kajetan Wojsyk – ekspert IST, informatyk miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy

 • Justyna Dziuma – ekspert IST, prezes firmy „3W Serwisy Informacyjne”

 • Anna Kołtunowicz – przewodnicząca komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

 • Grażyna Wiatr – sekretarz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Biuro organizacyjne

 

 
 • Krzysztof Głomb
dyrektor programowy  
 
 • Aneta Trybulska
koordynacja programu, konkurs  
 
 • Jacek Drobiecki
koordynacja techniczna  
 
 • Arek Złotnicki
media, serwis www konferencji, wydawnictwa  
 
 • Wiesław Musiejewski
promocja  
 
 • Jerzy Wiśniewski
akredytacja, płatnosci,sponsorzy  
 
 • Michał Warzała
współpraca zagraniczna
 
 
 • Marta Trzaskalska
projekty graficzne  
 
 • Paweł Legawiec
projekty graficzne