5 KMWI – Program

Program 5 Konferencji Miasta w Internecie.

20 czerwca 2001- środa

10.00-13.00 Warsztat Krajowego Punktu Kontaktowego 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej:Możliwości finansowania projektów IST (Społeczeństwa Informacyjnego) ze środków Unii Europejskiej
Warsztaty poprowadzą: Gerald Santucci – szef działu Administracja Publiczna DG INFSO, Andrzej Siemaszko – dyrektor KPK 5 PR UE oraz Jerzy Supel – IPPT PAN, Tadeusz Grabowiecki – KPKWystąpienia:
Gerald Santucci – DG INFSO – „6.Program Ramowy 2003-2006”
Andrzej Siemaszko – KPK – „Perspektywa polska udziału w 6. PR”
Tadeusz Grabowiecki – KPK – „Warsztaty – sieć IDEALIST, droga do udziału w programach badawczych UE”
Jerzy Supel – KPK – „Analiza udziału Polski w 5. PR na przykładzie IST”
15.00 Otwarcie konferencji z udziałem Starosty Tatrzańskiego – Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego oraz Jana Wieczorkowskiego – członka Zarządu Województwa Małopolskiego
15.15 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie o „Złotą @” dla:

  • Najlepszego serwisu internetowego polskiej gminy i powiatu
  • Innowacyjne wdrożenie technologii ICT w urzędach administracji publicznej
  • Najlepszego serwisu www poświęconego problematyce kultury pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
15.30 Prezentacja serwisów nagrodzonych Złotą @
16.00-18.00
Sesja I:       INICJATYWY PROGRAMU ePOLSKA W KONTEKŚCIE PROGRAMU eEUROPE
Prowadzenie: Józef Orzeł, prezes Polskiego Forum Społeczeństwa Informacyjnego
16.00 Gerald Santucci – DG INFSO: „Program eEurope w kontekście procesu akcesyjnego krajów Europy Środkowo-Wschodniej”
16.20 Leszek Chmielewski – ekspert IST w Krajowym Punkcie Kontaktowym 5 Programu Ramowego UE: „Projekty IST w latach 1999 – 2000 z udziałem polskich partnerów – tematyka konkursów w programie IST na rok 2001”  
16.40 Javier Ossandon – prezydent ELANET, Bruksela: „Komunikat na temat konferencji EISCO (European Information Society Conference) w Cagliari w 2002r.”
17.00 Krzysztof Głomb – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”: „Statystyka polskich serwisów gmin, miast i powiatów A.D.2001”
17.15-18.00 Debata panelowa: Czy Europie grozi „digital divide”? Gdzie kończy się eEurope? Project DREAMS
W debacie wzięli udział: Gerald Santucci (DG INFSO), Javier Ossandon (ELANET), Walter Wenzel (Dyrektor Generalny CEMR), Józef Orzeł (Prezes Polskiego Forum Społeczeństwa Informacyjnego)
Moderator: Krzysztof Głomb
19.00 Kolacja

21 czerwca 2001- czwartek

10.00-13.00
Sesja II:       NARZĘDZIA KOMUNIKACJI WŁADZY I OBYWATELA
Prowadzenie: Kajetan Wojsyk, Informatyk miejski Urzędu w Częstochowie
10.00 Maciej Kozłowski, Marek Marzec, Krzysztof Silicki – NASK: „Szanse dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”
10.20 Andrew Larner – Information Age Practice, The Improvement and Development Agency for Local Government, London: „Współpraca z władzami lokalnymi przy tworzeniu serwisów zorientowanych na obywatela”
10.00-11.00 Równolegle: Konferencja prasowa organizatorów i sponsorów
10.40 Jani TaivalantiiELANET/CEMR, Bruksela; Stefano De Panfilis – Engineering Informatica S.p.A., Rzym: „Projekt EUSLAND – system zarządzania wiedzą dla władz lokalnych”
11.00 Erling Sorensen – Kommunedata, Odense (Dania): „Czy nowe technologie komunikacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną wspomogą samorząd lokalny? „
11.20 Eberhard Binder – Urząd Miasta Wiedeń: „eGovernment w Urzędzie Miejskim w Wiedniu”
11.40 Robert Bogdański – Polska Agencja Prasowa: „Serwis Samorządowy PAP w Internecie”
12.00 Marek Pietraszek – Alcatel Polska S.A.: „Sieci gminne-powiatowe-regionalne a konieczność przyspieszenia budowy infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby społeczności lokalnych”
12.20 Arek Złotnicki – Municipium S.A.: „Wortal Samorządowy INFOPORT”
12.35 Tamara Ossowska – HOGART: „Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta”
10.00-13.00 Równolegle: posiedzenie Komitetu Sterującego ELANET
13.00-14.30 Lunch
14.30-14.45 Zenon Kiczka – HOLDIKOM, Ostrów Wielkopolski: „Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań, propozycje rozwiązań”
14.45-16.30 Warsztaty grup roboczych: Jak budować lokalne i regionalne e-społeczności?

  • na poziomie gmin wiejskich i miasteczek – prowadzący Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP.
  • na poziomie miast i powiatów – prowadzący: Kajetan Wojsyk – informatyk miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy; koreferent: Marek Bigosiński – Związek Miast Polskich, szef WOKISS
  • na poziomie metropolii i województw (regionów) – prowadzący: Adam Kępa – Netia TELEKOM S.A.
16.30 Otwarta dyskusja:Remanent naszych problemów. Prowadzący: Maxymilian Bylicki – doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
19.00 Internet po góralsku – spotkanie samorządowych internautów

22 czerwca 2001- piątek

9.30-13.00
Sesja III: U PROGU XXI WIEKU. INICJATYWY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (pod patronatem Forum Społeczeństwa Informacyjnego)
Prowadzenie: Adam Kępa, Netia TELEKOM S.A.
9.30 Jan Wieczorkowski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: „Problematyka społeczeństwa informacyjnego w strategiach rozwoju województw”
9.50 Kajetan Wojsyk – Urząd Miasta Częstochowa: „Wspomaganie zarządzania szkołami publicznymi poprzez Internet”
10.10 Zbigniew Główka – Systemy Komputerowe „Główka” S.A. w Bielsku-Białej: „Urząd dostępny, przyjazny, otwarty – praktyczne rozwiązanie na styku urząd-obywatel”
10.30 Arkadiusz Agaciak – Emax, Poznań: „Zastosowanie informatyki w usprawnieniu funkcjonowania miasta”
10.50 Tim Willoughby – Local Government Computer Services Board, Dublin: „Biblioteka dokumentów obiegowych, serwisy dla obywateli, zarządzanie portalem”
11.10 Kristof Zoltan Varga – Open Society Institute, Budapeszt; Arek Złotnicki, Municipium: „Samorządowa Internetowa Sieć Informacyjna – internetowe narzędzie informacyjne skierowane do pracowników lokalnych samorządów we Wschodniej i Centralnej Europie”
11.30 Komunikaty:

  • Scott Curtiss – Dyrektor of RealNames Corporation, Kalifornia: „Słowa kluczowe – nowa generacja adresów internetowych. Szanse poprawy efektywności komunikowania się w Internecie”
  • Zygmunt Gutowski – Mazowiecki Urząd Wojewódzki: „Portal regionalny Mazowsze. Konferencja Mazowsze 2001 w Internecie”
  • Maxymilian Bylicki – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Krajowa i regionalna informacja kulturalna w Internecie”
  • Teresa Szymorowska – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Toruń: „Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami samorządowymi i administracyjnymi a obywatelem”
13.00-14.30 Lunch
14.30-18.00
Sesja IV:  „ELEKTRONICZNA DEMOKRACJA” (eDEMOCRACY) –  DROGA DO POWSZECHNEJ PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PROCESACH DEMOKRATYCZNYCH
Prowadzenie: Javier Ossandon, prezydent Elanet i Ingrid Götzl, prezydent Telecities
14.30 Tomas Sabol – University of Technology, Koszyce, Grażyna Wojcieszko – DG INFSO: „System wspierania elektronicznej demokracji. Projekt IST – WEBOCRACY”
14.50 Augusto Coriglioni – Siemens Informatica S.p.A., Rzym: „Projekt E-POLL – elektroniczny system głosowania do zdalnych procesów wyborczych”
15.10 Antti Nuorivuori – Manager Communications, Urząd Miasta Kotka (Finlandia): „Projekt Net for nets – NetDemocracy w regionie Kotki”
15.30 Ingrid Götzl – TeleCities: „TeleCities – sieć nowych technologii oparta na interakcji z użytkownikiem”
15.50 Paweł Wiszniewski – Ministerstwo Łączności: „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce: ePolska”
16.10 Andrzej Porawski – Związek Miast Polskich: „Stanowisko CEMR w kwestii elektronicznej demokracji i europejskiego modelu zarządzania”
16.30 Jan Stefanowicz – kancelaria adwokacka JURIS; Zespół Prawny Centrum im. Adama Smitha: „Ustawa o powszechnym dostępie do informacji
16.50 Przyjęcie dokumentu końcowego V Konferencji „Miasta w Internecie”
17.15 Panel strategów: „Polityka u progu XXI wieku a społeczeństwo uwłaszczone na informacji. Perspektywa planu: eEurope+ – współpraca na rzecz implementacji idei społeczeństwa informacyjnego w Europie”
W debacie udział wezmą: Bruno Peeters – prezes TELEPOLIS, Ingrid Götzl – prezes TeleCities, Javier Ossandon – prezydent Elanet, Włodzimierz Marciński – radca w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Grażyna Wojcieszko – Principal Administrator DG INFSO, Komisja Europejska, Grażyna Omarska – dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych, Komitet Badań Naukowych, Paweł Wiszniewski – dyrektor Departamentu Społeczeństwo Informacyjne w Ministerstwie Łączności, Paweł Świeboda – dyrektor Biura Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP
Moderator: Borys Czerniejewski – członek JHLC, Infovide
18.00 Uroczyste zakończenie konferencji
20.00 V Jubileuszowy BAL INTERNAUTY – pod patronatem Starosty Tatrzańskiego,  Andrzeja Gąsienicy – Makowskiego