5 KMWI – Referaty

Referaty 5 Konferencji Miasta w Internecie

Andrew Larner:
Współpraca z władzami lokalnymi przy tworzeniu serwisów zorientowanych na obywatela

Antti Nuorivuori:
Projekt Net for Nets – NetDemocracy w regionie Kotki

Arek Złotnicki:
Wortal samorządowy INFOPORT

Augusto Coriglioni:
E-POLL: elektroniczny system glosowania do zdalnych procesów wyborczych

Bruno Peeters
Społeczeństwo Informacyjne w Antwerpii

Eberhard Binder:
e-government w Urzędzie Miejskim w Wiedniu

Erling Sorensen:
Czy nowe technologie komunikacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną wspomogą samorząd lokalny?

Gerald Santucci
6 Program Ramowy Unii Europejskiej

Grażyna Wojcieszko
System wspierania elektronicznej demokracji. Projekt IST – WEBOCRACY

Ingrid Goetzl:
TeleCities – sieć nowych technologii opartych na interakcji z obywatelem

Jan Stefanowicz:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Jan Wieczorkowski:
Społeczeństwo informacyjne w strategiach województw

Jani Taivalantti:
Projekt EUSlanD – system zarządzania wiedzą dla władz lokalnych

Javier Ossandon
Komunikat na temat konferencji EISCO (European Information Society Conference)

Kajetan Wojsyk:
Wspomaganie zarządzania szkołami publicznymi poprzez Internet

Kristof Zoltan Varga
Local Government Information Network (LOGIN) – internetowe narzędzie informacyjne skierowane do pracowników lokalnych samorządów we Wschodniej i Centralnej Europie

Krzysztof Głomb
Statystyka polskich serwisów gmin, miast i powiatów A.D. 2001

Leszek Chmielewski:
Projekty IST w latach 1999-2000 z udziałem polskich partnerów – tematyka konkursów w programie IST na rok 2001 (5. Program Ramowy Unii Europejskiej)

Robert Bogdański
Prezentacja Serwisu Samorządowego PAP S.A.

Scott Curtiss
Słowa kluczowe – nowa generacja adresów internetowych. Szanse poprawy efektywności komunikowania się w Internecie

Paweł Wiszniewski
Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce – program ePolska

Teresa Szymorowska
Biblioteka publiczna w regionie jako interfejs między organami władzy samorządowej a obywatelem.

Tim Willoughby
Biblioteka dokumentów obiegowych, serwisy dla obywateli, zarządzanie portalem

Tomas Sabol
System wspierania elektronicznej demokracji. Projekt IST – WEBOCRACY

Zbigniew Główka
Urząd dostępny, przyjazny, otwarty – praktyczne rozwiązanie styku urząd-obywatel.

Zenon Kiczka
Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań, propozycje rozwiązań!

Zygmunt Gutowski
Portal regionalny MAZOWSZE i Konferencja MAZOWSZE 2001 w Internecie

Warsztaty KPK

Możliwości finansowania projektów IST ze środków Unii Europejskiej
Warsztaty grup roboczych: Jak budować lokalne i regionalne e-społecznosci?
• na poziomie gmin wiejskich i miasteczek – prowadzacy Paweł Tomczak
• na poziomie miast i powiatów – prowadzący Kajetan Wojsyk i Marek Bigosiński
• na poziomie metropolii i województw (regionów) – prowadzący Adam Kępa

Prezentacje sponsorskie:
• Emax – Arkadiusz Agaciak – Zastosowanie informatyki w usprawnieniu funkcjonowania miasta
• NASK – Maciej Kozłowski – Szanse dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
• Alcatel – Marek Pietraszek – Sieci gminne-powiatowe-regionalne a konieczność przyspieszenia budowy infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby społeczności lokalnych.
• Hogart – Tamara Ossowska – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta