INTERAKTYWNY POZNAŃ

I. Historia Informatora.
INFO-COM S-ka z o.o. tworzy i utrzymuje na swoim serwerze Informator Miejski o Poznaniu. Informator ten powstał w roku 1995 jako efekt prywatnych zainteresowań osób pracujących w Ośrodku Informatyki UAM. Autorem koncepcji Informatora i jego głównym twórcą jest pani Dorota Nicewicz-Modrzewska. Przy tworzeniu pierwotnej wersji Informatora osoby go tworzące skorzystały z pomocy Biura Promocji Miasta Poznania Urzędu Miejskiego, które przekazało materiały informacyjne i ikonograficzne, zezwalając na ich użycie w Informatorze. Osoby, które utworzyły Informator Miejski były pionierami usług WWW w Polsce. Serwer WWW Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza był szóstym w Polsce a pierwszym w Poznaniu serwerem WWW.

W połowie roku 1996 osoby działające dotychczas w ramach Ośrodka Informatyki UAM postanowiły utworzyć własną firmę, świadczącą usługi w sieci INTERNET, opierają świadczone przez siebie o profesjonalny sprzęt firmy Digital Equipment Corporation. W lipcu ubiegłego roku utworzona została spółka INFO-COM S-ka z o.o., której jednym z wkładów do kapitału zakładowego były prawa autorskie do Informatora Miejskiego.

W lutym 1997 roku Prezydent Miasta Poznania wyraził zgodę na użycie informacji i innych materiałów przekazanych w roku 1995 przez Urząd Miejski w Informatorze po przeniesieniu tego na serwer należący do spółki INFO-COM S-ka z o.o. W chwili obecnej Informator dostępny jest dla użytkowników sieci INTERNET pod adresem: http://www.info.poznan.pl

Informator podlega stałym zmianom polegającym na poszerzaniu zakresu informacji przekazywanych informacji, unowocześnianiu używanego przez Spółkę oprogramowania, uatrakcyjnianiu strony graficznej.

W chwili obecnej Informator jest najpopularniejszym serwerem informacyjnym w Poznaniu. Codziennie jego strony odwiedzane są przez około 300 osób. W czasie popularnych imprez obsługiwanych przez INFO-COM S-ka z o.o. (np. Poznań Jazz Fair) liczba dziennych załadowań strony głównej Informatora przekracza 500. Należy zauważyć, że gdy półtora roku temu większość załadowań strony głównej odbywała się z domen położonych poza granicami kraju (głównie Polonia, czy osoby przyjeżdżające do Poznania) to w chwili obecnej znacząca większość załadowań odbywa się z Polski, głównie z Poznania (przez usługę “ppp” Telekomunikacji Polskiej S.A.)

II. Organizacja Informatora.
Informator jest zorganizowany w sposób przejrzysty. Użytkownik może w łatwy sposób zmienić przedmiot swoich poszukiwań poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na szczycie strony, która prowadzi go do odpowiednich działów Informatora, oraz do strony poświęconej autorom Informatora.

Część informacji o Mieście przechowywana jest w bazie danych co pozwala na sprawne przeszukiwanie Informatora i ułatwia organizowanie przez nas nowych funkcji tego Informatora.

Strona główna.

Strona główna Informatora zawiera podstawowe informacje poświęcone Miastu, herb Poznania, którego wzór otrzymaliśmy z Rady Miejskiej, jak zgodny ze Statutem Miasta. Herb ten o godzinie 12.00 (do 12.15) zamienia się w animowany obraz “trykających koziołków” z wieży poznańskiego ratusza (jeden z symboli Miasta).

Ze strony tej użytkownik może przez kliknięcie odpowiednich ikon znaleźć się w odpowiednich działach Informatora. Działy te to:

  • Kultura;
  • Komunikacja;
  • Nauka;
  • Gospodarka;
  • Sport;
  • Turystyka.

Ponadto na stronie znajdują się linki do informacji dotyczących dyżurów aptek i szpitali, warto zobaczyć, ważnych telefonów miejskich, o ważnych wydarzeniach w historii Poznania, tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie już ze strony głównej użytkownik może skorzystać z informacji przechowywanych w bazie danych.

Na stronie głównej znajdują się ponadto krótkie reklamy zbliżających się wydarzeń kulturalnych (festiwale, premiery etc.).

Działy informacyjne.

Poszczególne działy mają różnorodną objętość. Najlepiej rozbudowany jest dział poświęcony kulturze. Informator nasz zawiera informacje o niemal wszystkich wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Mieście. Jednocześnie firma INFO-COM sponsoruje wydarzenia kulturalne poprzez ich promocję w sieci INTERNET (Poznań Jazz Fair, Festiwal Celtycki, Festiwal Teatralny Malta).

W innych działach zakres publikowanych informacji zależy głównie od woli współpracy innych podmiotów. Dlatego Informator nasz posiada kompletny i aktualny rozkład jazdy pociągów dla Stacji Poznań – Główny i rozkład lotów dla Portu Lotniczego Ławica. Pracujemy w tej chwili nad systemem informacji o komunikacji miejskiej, który powiązany byłby z bazą danych i wirtualną mapą Poznania.

Baza danych.

Prowadzenie serwisu dotyczącego Miasta wymaga zorganizowania informacji dostępnych dla użytkowników w bazie danych. W związku z powyższym Spółka nasza tworzy w chwili obecnej interfejs bazy danych pozwalający na zorganizowanie wszystkich plików html poprzez odpowiednie relacje do bazy danych.

Obecnie w bazie danych przechowywane są informacje dotyczące informacji teleadresowych o instytucjach, programach kin, teatrów, sal koncertowych, rozkład jazdy pociągów.

W perspektywie (do sierpnia tego roku) ma powstać oprogramowanie które będzie pozwalało na organizację wszystkich informacji zawartych w Informatorze w bazie danych. W chwili obecnej tylko część informacji zorganizowana jest w bazie danych. Baza ta jest powiązana z wszystkimi dokumentami html Informatora. Dla korzystania z informacji zawartych w bazie danych korzystamy z możliwości tzw. dynamicznego html, dzięki czemu informacja przekazywana jest do użytkownika sieci szybciej (nie ma potrzeby uruchamiania PERLa i korzystania ze skryptów cgi).

INFO-COM S-ka z o.o. oferuje usługi tworzenia informatorów www, korzystając ze swojego doświadczenia. Przygotowane przez nas interfejsy www, umożliwiające zdalne uzupełnianie zawartości bazy danych także przez osoby o niewysokim przygotowaniu informatycznym mogą działać z różnymi serwerami baz danych (począwszy od mSQL, skończywszy na SQL czy ORACLE). Dzięki temu, w przypadku korzystania ze stron tworzonych w dynamicznym html, zmiana zawartości informacyjnej informatora może być dokonywana przez osoby mające dość podstawową wiedzę informatyczną.

III. Model współpracy z podmiotami dostarczającymi informacji.

W chwili obecnej Spółka nasza współpracuje ze wszystkimi znaczącymi instytucjami kulturalnymi Miasta.
Z większością instytucji zawarte są umowy regulujące zasady współpracy, w których to umowach opisane są zarówno obowiązki spółki tworzącej informator jak i podmiotu dostarczającego informacji. Można wyróżnić dwa modele współpracy:

Model bezpośredniej współpracy z instytucjami;
Model współpracy z instytucją, która trudni się zbieraniem informacji o danej dziedzinie życia.

Współpraca bezpośrednia.

W tym modelu instytucją współpracującą jest bezpośrednio instytucja, o której działalności publikowane są informacje w Informatorze. W naszym przypadku tego rodzaju model funkcjonuje w szczególności przy współpracy z teatrami i muzeami.

Współpraca bezpośrednia ma następujące cechy:

możliwość bezpośredniego uzgadniania treści i zakresu publikowanych informacji z zainteresowanym podmiotem;
szybkość uzyskiwania informacji;
świadczenia spółki dokonywane są wyłącznie na rzecz instytucji, o której zamieszcza się informacje.

Ceną płaconą za ten rodzaj współpracy jest przede wszystkim duży nakład czasu na kontaktowanie się z instytucjami, o których przekazywane są informacje w Informatorze. Poziom wiedzy o nowym medium jakim jest INTERNET jest bardzo różny. Są instytucje, które same wyrażają zainteresowanie obecnością w Informatorze – dotyczy to przede wszystkim tych instytucji, które prowadzone są przez młodych ludzi; w innych dopiero pokazanie osobom decydującym o sposobie prowadzenia promocji i reklamy stron Informatora powoduje powstanie zainteresowania; są także instytucje, które uważają tę formę promocji za niepotrzebną i przekazywanie informacji do Informatora traktują jako świadczenie usługi ze swojej strony.

Współpraca pośrednia.

Przy tego rodzaju współpracy partnerem dla firmy tworzącej Informator jest inna firma specjalizująca się w gromadzeniu informacji w danej dziedzinie (w naszym przypadku np. zdrowie, muzyka). Pozwala to na pomniejszenie kosztów związanych z tworzeniem Informatora (kontakt z instytucjami i przygotowanie tekstów informacji jest rolą partnera), powoduje jednak pewne uzależnienie od partnera, który staje się współtwórcą Informatora.
Partner współtworzący odpowiednie części Informatora uzyskuje dzięki współpracy z nami bezpłatną reklamę w sieci INTERNET. Są to zwykle podmioty, które doceniają znaczenie tego medium, tak więc współpraca z nimi jest o tyle przyjemna, że nie trzeba przekonywać nikogo o tym, że INTERNET, jako medium jest już w chwili obecnej popularne, a jego popularność rośnie z dnia na dzień.

IV. Podsumowanie.

Tworzenie Informatora Miasta Poznania w sieci Internet jest w chwili obecnej inwestycja w przyszłość. Upowszechnianie usług dostępowych do tej sieci powoduje to, że Informator, tworzony początkowo jako sui generis zabawa, dojrzał do tego by stać się jednym z podstawowych źródeł informacji o życiu Miasta.
Dalszy rozwój Informatora uzależniony jest przede wszystkim od uatrakcyjnienia jego strony software-owej. Nowe funkcje, jakie będzie mógł spełniać Informator, dzięki wykorzystaniu możliwości języka JAVA oraz zorganizowaniu wszystkich informacji w jednej relacyjnej bazie danych powinny doprowadzić do tego, że Informator stanie się najbardziej popularnym i najczęściej używanym źródłem informacji o Mieście Poznaniu. Już w tej chwili, z ilości logów na stronach naszego serwera można wnosić, że jego funkcja informacyjna przewyższa wiele drukowanych przez Miasto informatorów.