Internet nie tylko dla szkół

Internet nie tylko dla szkół.

dr Jacek Gajewski
Zakład „Internet dla Szkół”
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt „Internet dla Szkół” został stworzony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jesienią 1994 r. przez grupę 6 naukowców pod kierownictwem dr Jacka Gajewskiego. Oryginalnym
celem programu było nauczanie elementów technologii sieciowej, udostępnienie szkołom zasobów informacyjnych Internetu oraz wykorzystanie sieci w programach współpracy międzyszkolnej (głównie międzynarodowej). Realizacja tych celów jest elementem przygotowania społeczeństwa do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego .

Projekt IdS oficjalnie rozpoczęto 9.3.1995 podłączeniem 17 szkół w 4 miastach czemu towarzyszyły szkolenia nauczycieli i uczniów. Obecnie do 19 węzłów regionalnych IdS podłączone są 363 szkoły w ponad 160 miejscowościach. Szkoły uczestniczą w realizacji programów merytorycznych IdS: 145 szkół ma swoje własne strony WWW, tj. tworzy i udostępnia własne polskojęzyczne zasoby dydaktyczne, ok. 30 szkół realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne.

Do celów szkoleniowych stworzono:

– 3 programy kursów dla nauczania podstawowego (przyspieszony 4-godzinny,
normalny 10-godzinny z elementami technik telekomunikacyjnych oraz
10-godzinny kurs tworzenia informacji internetowych);
– 2 programy kursów zaawansowanych (15-godzinny administracji serwerów
internetowych, oraz 15-godzinny metodyki nauczania przez Internet);
– zestaw ćwiczeń dotyczących technicznej realizacji podłączenia
do sieci Internet z wykorzystaniem komputera i modemu;
– opracowano 5 podręczników (w załączeniu).

W oparciu o tak stworzone programy i materiały szkoleniowe:

– przeszkolono ok. 300 nauczycieli i ponad 6000 uczniów;
– zorganizowano 1 konferencje, 1 seminarium i 3 obozy dla młodych
Internautów;
– zorganizowano cotygodniowe cykle szkoleń dla nauczycieli i uczniów;
– wygłoszono 8 publicznych prelekcji.

W dniu 23 maja 1997 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez Wspólnotę Europejską i Komitet Badań Naukowych, konferencja poświęcona teorii i praktyce wdrażania Integracji Europejskiej i Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego (GSI). Podczas tej konferencji ogłoszono wyniki odbywającego się w ramach programu pilotażowego organizacji G7 „GLOBAL INVENTORY PROGRAM” konkursu na najlepszy europejski projekt w tej dziedzinie. Dziewięcioosobowe, międzynarodowe Jury nagrodziło „Internet dla Szkół” (IdS) drugim miejscem w klasyfikacji generalnej i uznało za najlepszy projekt polski.

W lipcu 1996 r. program IdS pozyskał osobowość prawną przekształcając się w Zakład „Internet dla Szkół” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. FRDL ma liczna kadrę i bogate doświadczenie w szkoleniach dla samorządów. Wspólnie z ośrodkami terenowymi FRDL w Krakowie (MISTIA) i Poznaniu
(WOKIS) utworzono tam sale do prowadzenia szkoleń Internetowych. Specjaliści z IdS pomagają w utworzeniu podobnej sali w Chełmie. Istnieją również możliwości szkolenia w Katowicach i Włocławku, a w razie potrzeby w krótkim czasie takie możliwości można stworzyć w Bielsku-Białej, Międzyrzecu Podlaskim, Olecku, Trójmieście i Przemyślu.

Zespół z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (IPPT) PAN w Warszawie, pod kierownictwem dr. Jerzego A. Supla od wielu lat pracuje nad metodologią wprowadzania nowych technologii do lokalnych agend i instytucji rządowych. Obecnie zespół ten pracuje nad modyfikacją w/w standardowego programu nauczania IdS’u aby uwzględnić specyfikę i zainteresowania środowisk samorządowych.

Zakład IdS FRDL prowadzi również prace nad kompleksowym podłączeniem do sieci Internet dla kilku polskich gmin. Polega ona na ustawieniu w gminie routera CISCO 2511 podłączonego do sieci Internet i zdalnie zarządzanego przez IdS. Do routera tego władze gminy mogą lokalnie podłączyć do 16 użytkowników według przez siebie określonych warunków.

Kontakt z Zakładem IdS FRDL (ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa):
tel. 022-6685803, fax 022-6685810, e-mail gajewski@ids.pl