Prezentacja miast w Internecie

Prezentacja miast w Internecie.

Porównanie ilościowe i jakościowe rozwoju w kraju i na świecie.

W maju 1997 przeprowadziłem przegląd internetowych zasobów w zakresie prezentacji miast.
Jego rezultaty powinny ułatwić pracę zespołów opracowujących internetową informację o miastach).

Przegląd wg krajów

Starałem się zbadać następujące kraje: Niemcy, Czechy, Węgry, Rosję, Francję, Szwecję, USA, W. Brytanię i Polskę poprzez przeszukiwarki. Lokalne – krajowe, systematyczne i obszerne zestawienia informacji o miastach znalazłem tylko w przypadku Szwecji (http://www.sunet.se/sweden/regional_cities_and_towns.html) i USA (http://www.scvol.com/States/fileindx.htm). Oba te zestawienia wysuwają się na czoło w przeszukiwarkach, a szwedzkie jest w dużej części skopiowane przez Yahoo. Informator o miastach francuskich jest dostępny pod adresem: http://www.franceguideprestige.com/tourism.htm.

Niemiecki zestaw odnośników (http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/D/Dunicity.html) obejmuje niemieckie miasta uniwersyteckie. Nie znalazłem zestawień w Czechach i Rosji i jedno
mniejsze w przypadku Węgier.

Przegląd polskich zasobów

Jeśli chodzi o polskie informatory zbiorcze o miastach to przejrzałem:

Brittany (http://www.brittany-net.com),
Explore Poland (http://www.explore-poland.pl/guide),
Nask (http://poland.pl/tourism/cities.html),
OptimusNet (http://www.onet.pl/miasta) ,
Polska Online (http://www.pol.pl),
FUW (http://info.fuw.edu.pl/pl/Miasta.html)
WOW (http://www.wow.pl)

Strona domowa prawie każdego większego miasta zawiera informacje o kilku najbliższych miasteczkach.
Brittany i Explore-Poland opracowały własne miniarchiwa z krótkimi informacjami w j. angielskim
o kilkunastu miastach (FUW o kilku). Polska Online gości u siebie strony kilku miast. Optimus-net
zaplanował najobszerniejszą bazę danych m.in. z wszystkimi miastami wojewódzkimi ale tylko w
j. polskim. NASK i WOW posiadają usystematyzowane spisy stron domowych miast.
Stwierdziłem, że nie działały powszechnie powoływane w Internecie następujące URL polskich miast:

Białystok — http://www.uw.bialystok.pl/infobia1.html
Chorzów — http://www.entropia.com.pl/UMChorzow/IndexChorzow.htm,
Dębica — http://www.softart.debica.pl/debi/debica.htm

Ogólnoświatowe informatory zbiorcze

Dwa główne informatory zbiorcze, stanowiące najobszerniejsze źródła informacji n/t miast w Internecie to Yahoo i Citynet.

1. Systematyzacja informacji wg regionów i krajów jest w Yahoo bardzo dobra. Tym niemniej w przypadku Polski dobór informacji o miastach jest niekompletny. Wygląda na to, że osoba zajmująca się tą stroną nie jest zbyt dobrze zorientowana w aktualnych polskich zasobach . Zupełnie błędna jest informacja o mapach Polski w Internecie i o biznesie w poszczególnych polskich miastach. Podstawowy błąd to brak pokrycia do Url „http://bull.mimuw.edu.pl/~rmikke/map/- Clickable map of Poland” na stronie Yahoo – Regions – Countries – Poland

2. Baza danych Citynet jest wielostronna. Są działy dotyczące map, rezerwacji biletów komunikacji oraz hoteli, dużo informacji turystycznej. Dla każdego kraju istnieje także zestaw odsyłaczy do kilkunastu miast. W przypadku Polski część siedzib wybranych do wypełnienia tak zaprojektowanej bazy danych Citynet jest raczej przypadkowa. Jest kilka odsyłaczy powołanych bez sprawdzenia
ich działania i zawartości. Odnośnik „Polish Cities Guide” – http://www.tripod.com/bin/travel/browser/eastEurope/03POLAND_3 jest nieaktualny. Mapy nie mają oznaczonych polskich miast.

Wnioski z analizy

1. Podstawowa funkcja ułatwienia kontaktu pomiędzy administracją a ludnością jest trudna do realizacji poza dużymi aglomeracjami miejskimi wobec braków w okablowaniu i małej ilości abonentów Internetu. W przypadku b.rzadkiej lokalnej sieci telefonicznej i internetowej podstawową korzyść stanowi bardzo tania światowa promocja miasta czy regionu. Są wtedy niezbędne wersje obcojęzyczne witryny (j.angielski, niemiecki i inne)

2. Wysokie wymagania w zakresie jakości i aktualności stron www dla klientów zagranicznych skłaniają do łączenia sił i środków do uruchamiania regionalnych serwerów dla obsługi prezentacji zwłaszcza mniejszych miast i gmin w Polsce. Aby ulatwić kapitalizację na turystyce i kontaktach międzynarodowych jest ważne aby poszczególne miasta opracowywały swoje witryny z własnej incjatywy. Następnie informacja o odpowiednich adresach URL powinna być stale dostępna i aktualizowana we wspólnym, najlepiej połączonym z mapą Polski, spisie zbiorczym.

Interaktywna mapa Polski sprzężona ze spisem internetowych prezentacji miast (http://home3.swipnet.se/~w-30417/poland.htm )

W wyniku przeprowadzonego wyżej rozpoznania powstał pomysł wykonania własnego połączonego z mapą Polski zestawu odnośników do informacji o polskich miastach w Internecie. Pomysł został zrealizowany bezpośrednio przed konferencją Miasta w Internecie. Do wcześniej dostępnej w naszej siedzibie, specjalnie przygotowanej mapy Polski, dołączyliśmy uaktualnione odnośniki do obecnie dostępnych w Internecie informatorów miejskich. Powstał w ten sposób spis ponad 160 odnośników do 85 miast mapy Polski. 45 z tych miast jest zaprezentowane w przynajmniej jednej siedzibie z obcojęzyczną wersją językową. Mapa ma naniesione wszystkie miasta powyżej 15 000 mieszkańców oraz sieć głównych dróg. Objętość pliku mapy wynosi 231 Mbyte. Opis korzystania jest dostępny alternatywnie w wersji polskiej, angielskiej i szwedzkiej.

Uprzejmie proszę wszystkie zainteresowane miasta o przesyłanie mi odnośnej informacji najchętniej w postaci adresu URL w celu dołączenia jej do interaktywnej mapy i/lub w spisie w naszej szybko dostępnej siedziby. Miasta powyżej 15 000 mieszkańców mają tu dodatkowo unikalną możliwość bycia wyszukiwanymi z jedynej tak szczegółowej, dostępnej na Internecie, mapy Polski.

Jacek Gancarczyk
e-mail: jacek.gancarczyk@swipnet.se