Serwis WWW Opola

Serwis WWW Opola – Wielka mała strona.

1. Wstęp
Pomysł powstania strony WWW prezentującej Opole zrodził się na początku 1996 roku. Realne kształty przybrał jednak dopiero w maju 1996 roku. Wtedy pojawiły się na serwerze Politechniki Opolskiej pierwsze zaczątki serwisu: repertuary kin, teatrów oraz kilka zdjęć i najważniejszych adresów. Podczas krótkiego swego istnienia serwis przeżywał wiele zmian, m.in. przejście opolskich uczelni na łącze 256 kbit/s (z 9,6 kbit/s.), przeniesienie na dedykowany serwer www.opole.pl (www.man.opole.pl), zmiany szaty graficznej i układu serwisu.

2. Powstawanie serwisu
Początki strony były dość trudne. Brak był globalnej wizji serwisu i materiałów do jego stworzenia, jak również niezbędnego doświadczenia do jej stworzenia. Rozpocząłem poszukiwania materiałów i zdjęć do kolejnych, powstających stron WWW. W tym celu zwróciłem się o pomoc do dwóch instytucji: Urzędu Miasta i Muzeum Śląska Opolskiego.
Współpraca z Urzędem Miasta początkowo układała się bardzo dobrze. Przewodniczący Rady Miasta wyraził zainteresowanie pomysłem i skierował sprawę do Wydziału Rozwoju Miasta. Trzykrotnie prezentowaliśmy możliwości Internetu pracownikom WRM. Byli oni jednak zainteresowani jedynie prezentacją ofert inwestycyjnych miasta. Przedstawianie miasta jako całości było dla nich nieatrakcyjne. Dodatkowym problemem był brak środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel. Ostatecznie sprawa została zostawiona na nowy rok budżetowy 1997. Urząd Miasta zadecydował także o zrobieniu serwisu samodzielnie.
Zupełnie inaczej wyglądała współpraca z Muzeum Śląska Opolskiego. Nasza propozycja współpracy nad stworzeniem strony WWW spotkała się z szybką i pozytywną reakcją. Od razu skierowana została osoba do pomocy, która zajęła się przygotowaniem potrzebnych nam materiałów. Były to informacje o historii miasta, udokumentowane licznymi zdjęciami i mapami, oraz prezentacja samego Muzeum. Później jeszcze wiele razy pracownicy pozytywnie odpowiadali na moje propozycje i dostarczali potrzebnych mi materiałów. Dzięki temu powstały ostatnio m.in. strony prezentujące malarstwo Jana Cybisa.
Następnym etapem tworzenia serwisu było rozesłanie pism do wszystkich instytucji kulturalnych miasta, m.in. teatrów, bibliotek, filharmonii i innych instytucji. Pisma te zawierały prośbę o współpracę w tworzeniu serwisu. Na większość z nich odpowiedzi były pozytywne (tylko w jednym przypadku została odrzucona). Efektem tej współpracy było powstanie stron WWW o Filharmonii Opolskiej, Teatrze Lalki i Aktora, Muzeum Wsi Opolskiej, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i wiele innych. Wielką, aczkolwiek niespodziewaną pomoc otrzymałem ze strony pracowników Politechniki. Osoby pasjonujące się historią Opola dostarczyły mi cennych informacji i zdjęć przedwojennego Opola.

3. Dzień dzisiejszy serwisu
Serwis zawiera dziś wiele informacji o ciekawych miejscach Opola. Są to m.in. informacje o instytucjach kulturalnych miasta, informator miejski, przewodnik ukazujący najważniejsze miejsca Opola. Trwają obecnie także prace nad dalszymi stronami WWW ogrodu zoologicznego.
Najpoważniejszymi brakami serwisu jest za rzadko uaktualniany serwis kulturalny oraz zbyt mało zdjęć, szczególnie dobrej jakości.

4. Konkurs Śląsk Opolski w Internecie
W celu rozpropagowanie Internetu wśród młodzieży i poszerzenia serwisu o regionie Politechnika Opolska wspólnie z Uniwersytetem Opolskim i Wojewodą zorganizowała konkurs Śląsk Opolski w Internecie. Do konkursu zgłoszono blisko 30 prac na różne tematy związane z Opolszczyzną. Nadesłane prace można oglądać pod adresem http://konkurs.man.opole.pl/. Oficjalne rozwiązanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 28 czerwca podczas Dni Opola. Z zaprezentowanych prac zostanie stworzony serwis o regionie. Jego premiera ma nastąpić we wrześniu 1997 roku na Dniach Partnerstwa odbywających się w Opolu.

5. Przyszłość serwisu
Dzięki nabywaniu nowych doświadczeń w tworzeniu stron WWW, prace nad serwisem będą szły obecnie w dwóch głównych kierunkach: poprawianiu już istniejących stron WWW, tak by były one bardziej czytelne, szybciej się ładowały i były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci, oraz uzupełnianiu i uaktualnianiu już istniejących stron WWW. Na swoje strony WWW czekają m.in. Muzeum Diecezjalne i komunikacja miejska. Pragnę także opracować obszerny przewodnik po Opolu.
W dalszej przyszłości planuję wprowadzenie stałego serwisu kulturalnego oraz przygotowanie serwisu województwa opolskiego.

6. Urząd Miasta Opola
Urząd Miejski od ok. dwóch miesięcy posiada serwer WWW. Znajduje się on pod adresem: http://www.um.opole.pl/. Zawarte na nim informacje są czysto urzędowe: struktura urzędu, pracownicy urzędu, uchwały zarządu, Opole w liczbach, oferty inwestycyjne.
Ze strony służb informatycznych urzędu wysunięta została deklaracja pomocy w tworzeniu serwisu miasta

7. Wnioski
Z moich doświadczeń wynika, że do zrobienia serwisu WWW potrzebna jest przede wszystkim chęć i zapał tworzących. Koszty, których na pewno nie da się uniknąć, nie muszą być wielkie. W przypadku serwisu WWW Opola, Politechnika poniosła jedynie koszta zrobienia grafiki do strony WWW, czyli ok. 100 zł (nie licząc mojej pensji). Resztę informacji i zdjęć zdobyłem dzięki uprzejmości zainteresowanych instytucji i osób.
Najlepsze w tworzeniu stron WWW są ośrodki akademickie i/lub sieci miejskie. Mają one bowiem doświadczenie niezbędne w projektowaniu i utrzymywaniu serwisów.
Najlepszy model współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a firmą wykonującą strony WWW (i praktycznie jedyny, który przynosi dobre efekty) polega na tym, że Urząd dostarcza dane do serwisu, a firma, ośrodek (MAN) jest jedynie jego wykonawcą.