Systemy informacji turystycznej

Regionalne i miejskie systemy informacji turystycznej.

Rozpatrując problem tworzenia sprawnie działającej informacji turystycznej należy wziąć pod uwage fakt, że turysta przyjeżdżający do gminy bądź miasta staje się jego chwilowym lub czasowym mieszkańcem i podlega tym samym warunkom i ograniczeniom co mieszkaniec stały.
Większość informacji jakie poszukuje turysta znajduje się również w polu zainteresowania stałych mieszkańców miasta lub gminy, najwyżej ze zmianą priorytetu ważności poszczególnych informacji. Każdy człowiek przebywający w mieście, zarówno turysta jak i stały mieszkaniec miasta, potrzebuje różnego rodzaju informacje: którędy można dojechać samochodem i gdzie ten samochód zaparkować, do której czynne są sklepy, jaki jest repertuar kin i teatrów, gdzie w danym momencie można uzyskać pomoc medyczną, gdzie i kiedy można załatwić konkretną sprawę urzędową, itp. Również pod nazwą turysta, należy rozumieć nie tylko tradycyjnego turystę zwiedzającego muzeum lub zamek, ale również bratanka odwiedzającego swoją ciocię, pracownika naukowego uczestniczącego w sympozjum lub biznesmena, który przyjechał w sprawach zawodowych i może także zainteresować się ofertą inwestycyjną miasta lub gminy.

Rodzaje informacji miejskiej i gminnej ze względu na jej zawartość

 •  Informacje władz miasta
 •  Informacje opisujące miasto i jego infrastrukturę (m.in. topograficzne, o terenach miejskich, zagospodarowaniu, historyczne)
 •  Katalogi i ewidencje (m.in. urzędów, usług miejskich, teleadresowe, katalogi firm)
 •  Usługi na terenie miasta (m.in. transportowe, komunalne, opieki zdrowotnej, finansowe, kulturalne, sportowe, edukacyjne, handlowe, gastronomiczne, noclegowe, turystyczne, dla ludności)
 •  Informacje dotyczące mieszkańców (m.in. o zatrudnieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, o inicjatywach społecznych, religijne)
 •  Bezpieczeństwo publiczne (m.in. policyjne, sądowe, o zagrożeniach)
 • Aktualności


Podział informacji ze względu na okres aktualności informacji

Okres aktualności poszczególnych rodzajów informacji jest bardzo różny i może zawierać się od godzin do lat. Poszczególne rodzaje informacji należy uaktualniać:

 • codziennie, np. sytuację pogodową, aktualności, informację o wolnych miejscach noclegowych,
 • co kilka dni – np. informacje o imprezach, oferty
 • co kilka tygodni – np. większość informacji opisujących usługi, katalogi,
 • co kilka miesięcy lub lat – np. informacje o infrastrukturze miejskiej lub informacje historyczne.


Aktualne sposoby dystrybucji informacji miejskich

Dotychczas informacja miejska jest rozprowadzana przede wszystkim poprzez:

 • publikacje drukowane,
 • informację ustną w punktach informacyjnych i urzędach,
 • filmy, nagrania akustyczne,
 • statyczne strony WWW w Internecie oraz informacja na CD-ROMach.

Powyższe sposoby dystrybucji informacji, oprócz wielu zalet, jak np. możliwość przekazania bardzo bogatej informacji, posiadają podstawową wadę – brak możliwości wyszukiwania informacji według różnorakich kryteriów. Cóż z tego, że dużym nakładem czasu i pieniędzy przygotowywane są wspaniale opracowane informacje, jeżeli w tym momencie kiedy są one potrzebne nie można trafić do nich lub wyszukanie informacji trwa bardzo długo, co często powoduje rezygnację z poszukiwań. Dopiero umieszczenie wszystkich tych informacji w komputerowej bazie danych oraz udostępnienie wygodnego narzędzia do tworzenia zapytań i wyszukiwania informacji rozwiązuje ten problem.

Technologia Internetu

Ze względu na dotychczas opisany charakter informacji oraz z uwagi na szerokie spektrum jej odbiorców i konieczność dostępu do niej również spoza granic miasta, proponowany system został zaprojektowany na bazie sieci Internet.
Dotychczasowe, większość znanych systemów informacji miejskiej w sieci Internet są systemami statycznymi, składającymi się z luźno powiązanych stron WWW przygotowywanych przez człowieka. Aktualizacja informacji powoduje konieczność modyfikacji każdej ze stron, na której ta informacja się znajduje, przez co staje się trudna, kłopotliwa, długa i kosztowna.
Proponowany system jest systemem w pełni dynamicznym. Wykorzystuje on najnowszą technologię Internetu i jest sterowany w całości oprogramowaniem komputerowym, które na zapytanie otrzymane od odbiorcy informacji, automatycznie wyszukuje dane w bazach danych oraz formatuje stronę przesyłaną do pytającego. Aktualizację danych dokonuje się przez wpisanie nowych lub poprawienie istniejących informacji w bazie danych i może być dokonane przez dowolną osobę, której nada się uprawnienia oraz z dowolnego miejsca poprzez połączenie telefoniczne.

Umiejscowienie systemu miejskiego lub gminnego w strukturze ogólnopolskiej

Firma Systemy Komputerowe GŁÓWKA S.A. proponuje tworzenie struktury współpracujących z sobą systemów informacji: lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich (patrz rysunek). Celem takiego podejścia jest umożliwienie wyszukania informacji niezależnie czy poszukuje ją osoba mieszkająca np. w USA i nie znająca jeszcze Polski, czy też osoba mieszkająca w danym mieście lub gminie.

Na poziomie centralnym znajdują się branżowe bazy danych zawierające podstawowe informacje o obiektach czy instytucjach z całego kraju. Na przykład, centralna baza Polskiej Informacji Turystycznej INFOTUR zawiera szczegółową informację o obiektach noclegowych, atrakcjach turystycznych i biurach podróży (uruchamianie nowej wersji systemu jest na ukończeniu, moduł udostępniania informacji w Internecie wykonany został przez Systemy Komputerowe Główka S.A.). Umiejscowienie tej bazy w jednym systemie komputerowym w Polskiej Agencji Promocji Turystyki zezwala na tworzenie różnych zapytań, np. o atrakcje turystyczne danego rodzaju, a następnie o pensjonaty znajdujące się w odległości do 20 km od tych atrakcji i posiadające w pokojach telewizory, telefony oraz oferujące noclegi w cenie do 30 zł. Na każdym etapie tworzenia zapytań możliwe jest poszukiwanie informacji z całej Polski lub ograniczanie terenu poszukiwań (np. szukając w danym regionie turystycznym albo w odległości do 30 km od danego miasta). Adres serwera systemu INFOTUR będzie spopularyzowany w Polsce i za granicą, dzięki czemu będą do niego łatwo trafiać osoby lub biura podróży z całego świata, tym bardziej, że informacja będzie publikowana również w języku angielskim, niemieckim i francuskim.
Po wyszukaniu grupy obiektów spełniających wybrane kryteria, osoba poszukująca może przełączyć się na poziom regionalny, do informacji bardziej szczegółowych o okolicy, znajdujących się na serwerze regionalnym lub do szczegółów o danym mieście lub gminie znajdujących się na poziomie lokalnym.
Dodatkowym atutem systemu będzie połączenie tej bazy danych z obecnie tworzonym Systemem Rezerwacji Hotelowej, stanowiącym pierwszy etap Narodowego Systemu Rezerwacji (wykonywanym, podobnie jak system Infotur, z funduszów PHARE). Użytkownik systemu będzie miał możliwość dodania do poprzednio opisanego przykładowego zapytania pytanie o wolne miejsca noclegowe, a następnie zarezerwowania pokoi. Podobnie, rezerwując nocleg w Systemie Rezerwacji, użytkownik będzie mógł wyświetlić tam informacje o najbliższych atrakcjach, pobranych z systemu Infotur.
Inną bardzo ważną centralną bazą danych, która powinna również współdziałać w wyszukiwaniu informacji, będzie Internetowa Książka Telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A.
Do wszystkich powyższych serwerów i baz danych będzie w najbliższym czasie bezpośredni dostęp z klawisza wyświetlającego się automatycznie na każdym komputerze z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer 4.0 firmy Microsoft. Adres serwera łączącego różne informacje turystyczne, regionalne i komunikacyjne jest zaprogramowany w każdym egzemplarzu nowej przeglądarki internetowej udostępnianej przez firmę Microsoft za darmo. Użytkownik nie będzie musiał znać adresów poszczególnych serwerów informacyjnych, lecz po naciśnięciu klawisza kanału informacyjnego „Turystyka – Transport” uzyska różne możliwości wyszukiwania informacji.
Uważamy, że współdziałanie twórców poszczególnych, centralnych i regionalnych, bazodanowych systemów informacji i ustalanie sposobów przekazywania zapytań oraz wyszukanych danych między tymi systemami, zezwoli na tworzenie w pełni użytecznych systemów informacji. Przy tego typu współdziałaniu, poszukujący informacji łatwiej i częściej trafiać będą na potrzebne im dane, nawet nie wiedząc, że konkretne miasto w ogóle istnieje.

Informacyjny serwer miejski lub gminny

Poziom centralny informacyjnego systemu ogólnopolskiego gromadzi informacje z wybranych tylko dziedzin. Dodatkowe szczegółowe informacje o mieście i okolicy przechowywane są na poziomie lokalnym i regionalnym.
Miasto lub gmina wchodzące w skład systemu informacyjnego ma do wyboru następujące możliwości:

uzupełnienie danych w ogólnopolskim systemie INFOTUR tak, aby informacje tam zamieszczone były pełne i aktualne,
umieszczenie dodatkowych, szczegółowych informacji o mieście (gminie) lub wybranych obiektach w postaci statycznych stron WWW na serwerze regionalnym jako uzupełnienie baz danych,
stworzenie wirtualnego serwera WWW na komputerze będącym serwerem regionalnym,
stworzenie własnego serwera WWW w swoim mieście lub gminie.

Powyższe możliwości mogą być poszczególnymi etapami rozwoju systemu turystycznej informacji miejsko-gminnej.

Systemy Komputerowe GŁÓWKA S.A. oferują:

oprogramowanie internetowe serwera regionalnego bazującego na systemie operacyjnym Windows NT, posiadające pełne możliwości wyszukiwania informacji według dowolnie budowanych zapytań,
umieszczenie informacji w postaci stron WWW statycznych lub dynamicznych na własnym serwerze internetowym, którego adres jest zaprogramowany jako kanał informacyjny Turystyka – Transport w przeglądarkach Internet Explorer 4.0 firmy Microsoft i dostępny bezpośrednio z klawisza wyświetlającego się automatycznie na każdym komputerze z zainstalowaną przeglądarką,
oprogramowanie serwera WWW umożliwiające przesyłanie informacji z baz danych do kiosków informacyjnych z ekranami dotykowymi, z automatycznym generowaniem na ekranie kiosku dużych klawiszy umożliwiających łatwą obsługę systemu,
tworzenie branżowych baz danych na poziomie centralnym i regionalnym, skorelowanych z systemem ogólnopolskim,
oprogramowanie serwera WWW umożliwiające przesyłanie informacji z baz danych do kiosków informacyjnych z ekranami dotykowymi, z automatycznym generowaniem na ekranie kiosku dużych klawiszy umożliwiających łatwą obsługę systemu,
pomoc w projektowaniu systemów informacji turystycznej, miejskiej, gminnej i regionalnej,
tworzenie i obsługę wirtualnych serwerów dla miast i gmin, skorelowanymi z informacjami znajdującymi się w bazach danych,
tablice informujące o wolnych miejscach noclegowych i kioski informacyjne z ekranami dotykowymi.